Reestructuració empresarialDes del departament de Reestructuracions empresarials i insolvències…

A D Í N A M I S, dissenyem i implementem l’estratègia més adequada per afrontar amb èxit el desenvolupament de processos d’insolvència, reestructuracions empresarials i la gestió de situacions de crisi, concursos i liquidacions.

Objectius Principals
 • Realitzar un diagnòstic exhaustiu de la situació concreta en cada cas.
 • Dissenyar les solucions més apropiades a les necessitats requerides.
 • Minimitzar els efectes que poguessin derivar-se tant per a la Companyia com per als seus responsables.
Enfocament
 • Comptant amb diferents professionals de les àrees legal i econòmica els quals, gràcies a una actuació conjunta i coordinada, col·laboren transversalment en el treball a realitzar, ja sigui des del punt de vista mercantil, laboral, processal, financer o immobiliari.
 • Aportant una amplia experiència per les nombroses intervencions realitzades, ja sigui en qualitat de lletrats, o experts independents especialitzats.
Presentació
 • Realitzar un diagnòstic exhaustiu de la situació concreta en cada cas.
 • Dissenyar les solucions més apropiades a les necessitats requerides.
 • Minimitzar els efectes que poguessin derivar-se tant per a la Companyia com per als seus responsables.
Assessorament
 • Anàlisi i revisió de les conseqüències tant per a la Companyia com per als Administradors.
 • Anàlisi de les diferents alternatives que té la Societat. L’objectiu és avaluar les implicacions i les alternatives que pot suposar la sol·licitud d’un Concurs, analitzant la possibilitat de plantejar un conveni anticipat o bé aconseguint amb els creditors un conveni ordinari.
 • Efectes d’un potencial concurs de creditors sobre altres societats del grup, societats patrimonials dels accionistes i sobre la responsabilitat dels administradors.
 • Anàlisi de les actuals fonts de finançament de la Societat i al seva implicació d’un procediment concursal.
 • Estudi dels costos associats al procediment concursal: Honoraris de l’administració concursal, publicacions legals, reestructuració de personal, etc.