Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, comunica a l’usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollides en un fitxer el responsable del qual és Jordi Lleixà Balaguer amb DNI: 52160647-M (C / Barcelonès, 36 -08140 Caldes de Montbui), i la finalitat és donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades, per a exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, o enviar un correu electrònic demanant aquesta informació, correcció o anul.lació a l’adreça: admin@dinamisecoaudit.com, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Continguts de tercers:
D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, té el dret,que no l’obligació, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, parcial o totalment, del lloc web.

Links: A les nostres pàgines web l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualsevol unió, enllaç, reenviaments o associacions amb altres pàgines web (www) habilitats des del lloc web, no implica que existeixi cap tipus de relació, col.laboració o dependència entre D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, a l’usuari.
D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anunci, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web (d’ara endavant, “el Contingut”). L’usuari reconeix i accepta que D Í N A M I S, Economistes & Auditors, SLP, no es fa responsable del contingut mostrat o distribuït a través del lloc web.

E-mail: dinamis@dinamis.co