LegalEn el Departament Jurídic de Dínamis

valorem i analitzem amb rigor els encàrrecs dels nostre clients a fi de donar-los el millor servei per part dels nostre equip i dels professionals que integren la nostra empresa associada ADVISORIA, que compta amb advocats altament experimentats en l’assessorament i consultoria jurídica, judicial i extrajudicial, tant en l’àmbit empresarial com en el personal.

El nostre àmbit cobreix les especialitats de:

• Dret mercantil

• Dret laboral

• Dret d’empresa

• Dret esportiu

• Dret d’urbanisme e immobiliari

• Dret administratiu

• Dret de família i matrimonial

• Dret civil

• …


Dret Mercantil

• Societari (constitució, operacions societàries, fusions, absorcions, compravendes, intervenció en consells d’administració, assessorament en matèria de protecció dels drets del soci minoritari, conflictes entre socis), filials, Associacions, Fundacions, Cooperatives.

• Dret concursal.

• Contractació mercantil.

• Empresa familiar. Protocols.

• Planificació i assessorament jurídic en relació a estructures empresarials, nacional i internacional.

• Assessorament continuat d’empreses.

• Assessorament i defensa judicial en assumptes mercantils.

• Expedients Serveis Estrangeria

Dret Civil

• Família. Separacions i divorcis. Parelles de fet. Redacció de convenis. Assistència judicial.

• Contractació Civil.

• Successions i Testamentàries.

• Arrendaments i Comunitat de Propietaris.

• Assessorament i defensa judicial en assumptes civils.

Dret Administratiu

• Recursos administratius i contenciós-administratiu.

• Reclamacions economicoadministratives.

• Assessorament i defensa jurídica davant l’Administració.

• Reclamació de morosos

Servei d'assessorament legal, negociació extrajudicial i reclamació judicial d'impagats i morosos.