AuditoríaEl Departament d’Auditoría de Dínamis…

es desenvolupa a través de la societat independent d’auditoria CAT-89 GRUP AUDIT SLP, de la que en Roc Lleixà n’és soci auditor, constituïda per professionals qualificats, independents i compromesos amb els interessos dels clients que representen.

Podem oferir els nostres serveis en qualsevol tipus d’auditoria sigui obligatòria o voluntària, de compte anuals, informes especials per presentar a organismes públics, etc.